Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Обществен съвет

 Състав на Обществен съвет при ОУ"Христо Смирненски" избран на общо събрание на родителите

 Несрин Елмаз

1.Моника Гогова

2.Катя  Добрева

3.Владислава Стефанова

4.Йовка Начева