Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще