Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Изграждане на училищна СТЕМ среда

ОУ " Хр. Смирненски"- град Добрич направи голяма крачка към бъдещето на своите възпитаници.
Усилията на ръководството, в лицето на Директора на училището – госпожа Иванка Димитрова, се увенчаха с успех. Проектните дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ бяха одобрени.
Националната програма е насочена към създаването на нови училищни центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки в държавните и общинските училища в страната. Програмата е насочена към училища с иноватични практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).
Предстои изграждането на STEM кабинети, където възпитаници на училището да положат основите на своето иновативно технологично образование и да се подготвят за предизвикателството на съвременния свят.