Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Учителски екип

Ръководство: ДИРЕКТОР - ИВАНКА ДИМИТРОВА

 

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ - НАЧАЛЕН ЕТАП

Марияна Рашева - старши учител подготвителна група

Теменуга Бончева - старши  учител начален етап на основното образование

Светла Сараджелиева - старши учител начален етап на основното образование

Калинка Балчева - старши учител начален етап на основното образование

Пенка Радева - старши учител начален етап на основното образование

Рени Бончева - старши учител начален етап на основното образование

Десислава Атанасова - учител начален етап на основното образование

Мария Петкова -  учител ЦДО начален етап на основното образование

Назиле Юсеинова - учител ЦДО начален етап на основното образование

Митка Алексиева - учител ЦДО начален етап на основното образование

  

 УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Лиляна Георгиева - старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап на основното образование

Ваня Иванова - старши учител по Английски език 

Красимир Николов -  учител по Информатика и Информационни технологии 

Росен Ралев - учител по История и География в прогимназиален етап на основното образование

Милица Бодичева - старши учител по Биология, Химия и Човекът и природата

Николай Колев - учител по ФВС и Физика в прогимназиален етап на основното образование

Елена Спецова - старши учител по Музика в прогимназиален етап на основното образование