Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Прием и обучение

Основно училище Христо Смирненски организира прием на ученици в гард Добрич. Приемът се извършва преди започване на учебната година. Училището осигурява на учениците равен достъп, работа за постигане на високи учебни резултати, толерантност и социална справедливост.

То е едно от водещи образователни заведения в град Добрич на база:

  • брой ученици;
  • ниво на обучение и физическа сигурност на учениците;
  • ниво на резултатите външното оценяване и матурите
  • дял на завършилите 7 клас и постъпили в гимназии;
  • качество и модернизация на материално-техническата база.
  • Първи  клас
  • Заявление  за  прием  в I кл.