Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Електронно обучение

                                                                     От 02.11.2021 г.

 

График на часовете в ОРЕС за  І, ІІ, ІІІ и ІV клас:

 

 

 1. 9:00 – 9:20 ч.
 2. 9:30 – 9:50 ч.
 3. 10:00 – 10:20 ч.
 4. 10:30 – 10:50 ч.
 5. 11:00 – 11:20 ч.
 6. 11:30 – 11:50 ч.

 

 

График на часовете в ОРЕС за  V, VІ, VІІ  клас:

 

 1. 9:00 – 9:30 ч.
 2. 9:40 – 10:10 ч.
 3. 10:20 – 10:50 ч.
 4. 11:00 – 11:30 ч.
 5. 11:40 – 12:10 ч.
 6. 12:20 – 12:50 ч.
 7. 13:00 – 13:30 ч.

 

График на часовете в ОРЕС за  І, ІІ, ІІІ и ІV клас   ЦДО  :

 

    1.13:00 – 13:20 ч.

    2.13:30 – 13:50 ч.

    3.14:00 -14:20 ч.

    4.14:30 – 14:50 ч.

 

График на часовете в ОРЕС за  ПГ  :

 

 1. 9:00 – 9:20 ч.
 2. 9:30 – 9:50 ч.
 3. 10:00 – 10:20 ч.
 4. 10:30 – 10:50 ч.
 5. 11:00 – 11:20 ч.