Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Електронно обучение

 

График за провеждане на електронно обучение от учители по ООП, считано от 16.03.2020 г. през учебната 2019/2020 година в ОУ„ Христо Смирненски” гр.Добрич

 

1

Марияна Рашева старши учител ПГ

ПГ

Подготовка на план по направление БЕЛ, Мат., Задаване на домашна работа в електронен вариант.

Контакт с родители по телефон.

9:00 – 9:30

9:40 – 10:10

10:20 - 10:50

 

11:00 – 12:00

2

Светла  Сараджелиева – старши учител

І

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

 8:30 – 8:50

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:30 – 10:50

 

11:00 – 11:20

3

Калинка Балчева – старши учител

ІІ а

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

 8:30 – 8:50

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:30 – 10:50

 

11:00 – 11:20

4

Снежана Желева – старши учител

ІІ б

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:30 – 10:50

 

11:00 – 11:20

5

Рени Стоянова старши учител

ІІІ а

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:30 – 10:50

 

 

11:00 – 11:20

6

Пенка Радева старши учител

ІІІ б

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:30 – 10:50

 

 

11:00 – 11:20

7

Десислава Атанасова учител начален етап

ІV а

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:30 – 10:50

 

 

11:00 – 11:20

8

Теменуга Бончева старши учител

ІV б

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:30 – 10:50

 

 

11:00 – 11:20

9

Лиляна Гавраилова – старши учител БЕЛ

V-VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

10

Велислав Караиванов – старши учител математика

V-VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

11

Ваня Иванова – старши учител английски език

ІІ – ІV,

V - VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

12

Николай Колев учител физика, математика

V - VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

 

13

Милица Бодичева – старши учител- химия, биология, човек и природа

ІІІ –ІV

V - VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

14

Росен Ралев – учител история, география

V - VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

15

Дияна Митева – ИТ, компютърно моделиране

ІІІ –ІV

V - VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

16

Елена Спецова старши учител  музика

V -VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

17

Румяна Петрова – старши учител изобразително изкуство, технологии

 ІІІ – ІV

V - VІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

8:30 – 9:00

9:10 – 9:40

9:50 – 10:20

10:30 – 11:00

11:10 -11:40

11:50 – 12:20

12:30 -13:00

18

Таня Стойкова – учител ЦДО

ІV

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

13:00 – 13:20

13:30 – 13:50

14:00 -14:20

14:30 – 14:50

19

Митка Алексиева учител ЦДО

ІІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

13:00 – 13:20

13:30 – 13:50

14:00 -14:20

14:30 – 14:50

20

Мария Петкова учител ЦДО

ІІ

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

13:00 – 13:20

13:30 – 13:50

14:00 -14:20

14:30 – 14:50

 

 

21

Иванка Димитрова – Директор ЗИП БЕЛ

ІІІ - ІV

Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.Работа в сайта на електронното училище.

Кореспонденция с родители и ученици в електронна среда по телефон, социални мрежи.

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:30 – 10:50

 

 

11:00 – 11:20