Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Материална база

Училището предлага целодневна организация,като вид подготовка за предучилищна група  I , II, III,IV  клас  и полудневна организация на обучение за  V,VI,  VII клас.

      Факултативни учебни часове по видове спорт:

- Футбол

- Художествена гимнастика

- Волейбол

Факултативни учебни часове по видове общо  образователна подготовка

- Английски език

- Изобразителна  дейност

- Човек  и  природа

- Математика

- БЕЛ.

    В условията на целодневната организация на обучението за децата са осигурени зала за отдих, игротека, две самостоятелни зали за хранене-кетъринг.

     Учебните дисциплини по общообразователна подготовка  се  водят  от висококвалифицирани специалисти  в  колегията  на  училището, с чиято помощ децата  достигат  до първите  места  на   градски и национални състезания и турнири.