Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Проекти

Основните проекти, по които образователното заведение взема участие, са:

  • проект Училищен плод ( за учениците от 1 до 4 клас );
  • проект Жълт минзухар;
  • проект Работилница на въображението;
  • проект Да направим училището привлекателно за младите хора ( по оперативна програма Развитие на човешките ресурси );
  • проект Ела в моя свят;
  • проект "Образование за утрешния ден";
  • проект "Подкрепа за успех";
  • проект "АПСПО".
  • Проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“

ОУ Христо Смирненски е член на общността Пиърсън Лонгман училища в България.