Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Проекти

Основните проекти, по които образователното заведение взема участие, са:

ОУ Христо Смирненски е член на общността Пиърсън Лонгман училища в България.