Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година

В учебната среда, в която конкуренцията се превърна във все по-значим елемент, успехът на учениците във важни предмети като математика български  и английски език е от съществено значение. Въпреки че нивото на изискванията се повишава с всяка година, зашеметяващи постижения продължават да се появяват сред младите гении. В този контекст, с гордост съобщаваме за успехите на ученици от 3-4 клас, които не само са показали изключителна преданост към обучението си, но и са били наградени с няколко медала KINGS в областта на математиката български и английския език, изобразително изкуство и спорт.

Постигнатите резултати на тези млади ученици са не само причина за гордост за тяхните учители и родители, но и за цялото общество. Техните успехи не само доказват тяхната интелигентност и усърдие, но и служат като вдъхновение за други млади ученици да следват техния пример. Със сигурност можем да се надяваме, че тези млади таланти ще продължат да развиват своите умения и ще допринесат за по-светло бъдеще, както за себе си, така и за обществото като цяло.

Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година - Изображение 1Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година - Изображение 3Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година - Изображение 4Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година - Изображение 5Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година - Изображение 6Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година - Изображение 7Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година - Изображение 9Нашите малки първенци от 3 и 4 клас през учебната 2023/2024 година - Изображение 10