Основно училище "Христо Смирненски" - град Добрич
Училище с бъдеще

Национално математическо състезание

Национално математиюеско състезание „Ешропейско кенгуру”

Окончателен протокол

След проверка от обласната комисия

 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Учебна 2020/2021година

 

Протокол по класове във възходящ ред с резултатите на учениците в изходящ ред

Име, презиме, фамилия

Декларация

Клас

Общ брой точки на ученика

Училище

Населено място

Област

Идентификационен код

1.

К800010036

Не

4

83

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

К800010036

2.

Симеон Пламенов Иванов

Да

4

83

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

3.

Гюлтен Ислямова Назифова

Да

4

83

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

4.

Дани Стоянова Иванова

да

4

82

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

5.

Езел Ресен Джехрат

Да

4

82

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

6.

Гюлчин Гюнел Джеват

да

4

78

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

7.

Джан Джансер Илханов

да

4

72

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

8.

Джеват  Гюналов Кадиров

да

4

71

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

9.

Никалъс Николаев Йорданов

да

4

69

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

10.

Георги  Мирославов  Даскалов

да

4

69

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

11.

Илкер  Левент Исмет

да

4

66

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

12.

Георги Георгиев  Гавраилов

да

4

62

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич

 

13.

Иванина Ивова  Кацарска

да

4

56

ОУ”Хр. Смирненски”

Добрич

Добрич